CÔNG TY TINH BỘT MÌ DMC TÂY NINH

Chương trinh tham quan Tây Ninh - Ninh Chử

2 Ngày 2 đêm cho đoàn 150 khách

TRƯỜNG THCS MỸ SƠN A

Chương trình tham quan Đà Lạt 3 Ngày 2 đêm

Cùng chương trình gala "Người Lái Đò" để chia tay thầy Cánh , trước khi thầy về hưu