Các Hãng Taxi và xe Buýt tại Ninh Thuận

Hãng: Taxi Quốc Tế

Điện thoại: 02593 525252

Taxi Asia - 02593 53 53 53

Taxi Asia - 02593 53 53 53

Hãng: Taxi Asia

Điện thoại : 02593 53 53 53

Sun Taxi - 02593 85 85 85

Sun Taxi - 02593 85 85 85

Hãng: Sun Taxi

Điện thoại: 02593 85 85 85

Taxi Mai Linh- 02593 89 89 89

Taxi Mai Linh- 02593 89 89 89

Hãng : Taxi Mai Linh

Điện thoại: 02593 89 89 89

xe buýt Lộc Phát

Điện thoại: 02593 83 28 79 - hotline: 0937 88 55 32

Tuyến Phan Rang <==> Vĩnh Hy

Thời Gian xuất bến tại Phan Rang