KHÁCH SẠN RESORT TẠI NINH THUẬN

Khách sạn Châu Thành

Đường 16 tháng 4, Tp. PR-TCTel: 0259 3891 555

Khách sạn HACOM GALAXY

Đường 16 tháng 4, Tp. PR-TCTel: 0949 345 717
Khách sạn Ninh Chữ  2 - 0938 150002

Khách sạn Ninh Chữ 2

Đường Yên Ninh, Ninh HảiTel: 0259 3874 789

Khách sạn HỒNG ĐỨC Ninh Thuận


Khách sạn LAN ANH


Khách sạn SUNNY


Khách sạn NỮ HOÀNG

398 Đường Thống Nhất - Tp. PR-TC. Tel: 0259 3920434. Fax: 0259 3920431.Số buồng: 32

Khách sạn THỐNG NHẤT

433 Đường Thống Nhất - Tp. PR-TC Tel: 0259 825406 - 827201- 837698. Fax: 0259 3822943. Số buồng: 32

Khách sạn NINH THUẬN

01 Đường 21/8 - Tx. PR-TC Tel: 0259 3824273; 824282. Fax: 0259 3822142. Số buồng: 24

Khách sạn Tím Paradise

58 Yên Ninh - Khánh Hải - Ninh Hải Tel: 0259 3873096. Số buồng: 10

Khách sạn Hồ Phong

363 Ngô Gia Tự, Tx. PR-TC Tel: 0259 3920333 - 0913822088. Fax: 0259 3837717.

Khách sạn Phùng Hưng

260-262 Ngô Gia tự - Tx. PR-TCTel: 0259 3830830. Số buồng: 14

Khách sạn Ánh Xuân

246 Ngô Gia Tự, Tp. PR-TCTel: 0259 3831 351

Khách sạn Xuân Quang

106 Ngô Gia Tự, Tp. PRTCTel: 0259 6268 016

Khách sạn Phú Quỳnh

184 Ngô Gia Tự, Tp. PR-TCTel: 0259.6267.269

KHÁCH SẠN TẠI ĐẢO BÌNH HƯNG

Khách sạn tại Đảo Bình Hưng - Khách sạn Hồng Nhàn

Khách sạn Hồng Nhàn

Khách sạn tại Đảo Bình Hưng - Khách sạn Rin Bình Hưng

Nhà nghỉ Rin Bình Hưng

Khách sạn tại Đảo Bình Hưng - phòng ngủ 4 khách

Phòng ngủ tập thể