Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4,7,16, 29 chổ tại Ninh Chữ / Ninh chu transportation service

 • Địa chỉ: 338/8 Thống Nhất, Phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận

 • VP Giao dịch: 246 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận

 • Điện thoại: 0259 3520002 - 0938150002

 • Zalo/Viber/Whatsapp: 0982937474

 • Email: sales@ninhchuexplorer.com

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 04, 07 CHỔ

 • Giá: 1,600,000 /Ngày ( 10 giờ)

 • Giới hạn: 100 Km

 • Vượt Km: 10.000 vnđ/km

 • Vượt thời gian: 20,000/giờ

 • Người lái: Có

 • Giá bao gồm: Xăng ,phí đường bộ, bến bãi

 • Đặc biệt khuyến mãi các tuyến cố định

( Không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết)

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 16 CHỔ

 • Giá: 1,800,000 /Ngày ( 10 giờ)

 • Giới hạn: 100 Km

 • Vượt Km: 10.000 vnđ/km

 • Vượt thời gian: 20,000/giờ

 • Người lái: Có

 • Giá bao gồm: Xăng ,phí đường bộ, bến bãi

 • Đặc biệt khuyến mãi các tuyến cố định

( Không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết)

Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4,7,16, 29 chổ tại Ninh Chữ / Ninh chu transportation service Địa chỉ: 62A Hai mươi mốt tháng tám, phường Phủ Hà, Phan Rang Thap Chàm - Ninh Thuận Điện thoại: 0259 3520002 - 0938150002
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4,7,16, 29 chổ tại Ninh Chữ / Ninh chu transportation service Địa chỉ: 62A Hai mươi mốt tháng tám, phường Phủ Hà, Phan Rang Thap Chàm - Ninh Thuận Điện thoại: 0259 3520002 - 0938150002
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4,7,16, 29 chổ tại Ninh Chữ / Ninh chu transportation service Địa chỉ: 62A Hai mươi mốt tháng tám, phường Phủ Hà, Phan Rang Thap Chàm - Ninh Thuận Điện thoại: 0259 3520002 - 0938150002
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4,7,16, 29 chổ tại Ninh Chữ / Ninh chu transportation service Địa chỉ: 62A Hai mươi mốt tháng tám, phường Phủ Hà, Phan Rang Thap Chàm - Ninh Thuận Điện thoại: 0259 3520002 - 0938150002
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4,7,16, 29 chổ tại Ninh Chữ / Ninh chu transportation service Địa chỉ: 62A Hai mươi mốt tháng tám, phường Phủ Hà, Phan Rang Thap Chàm - Ninh Thuận Điện thoại: 0259 3520002 - 0938150002