Xe 16 chổ
Xe 4 Chổ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 16 CHỔ

 • Giá: 1,800,000 /Ngày ( 10 giờ)
 • Giới hạn: 100 Km
 • Vượt Km: 10.000 vnđ/km
 • Vượt thời gian: 20,000/giờ
 • Người lái: Có
 • Giá bao gồm: Xăng ,phí đường bộ, bến bãi
 • Đặc biệt khuyến mãi các tuyến cố định

( Không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết)

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 04, 07 CHỔ

 • Giá: 1,600,000 /Ngày ( 10 giờ)
 • Giới hạn: 100 Km
 • Vượt Km: 10.000 vnđ/km
 • Vượt thời gian: 20,000/giờ
 • Người lái: Có
 • Giá bao gồm: Xăng ,phí đường bộ, bến bãi
 • Đặc biệt khuyến mãi các tuyến cố định

( Không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết)