Giá tàu đáy kính Vĩnh hy và giá các dịch vụ khác tại Ninh Chữ

TÀU ĐÁY KÍNH VĨNH HY
Địa chỉ: Vĩnh Hy, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.
Điện thoại: (84-68)3520002 - Mobile: 01696611644
Reviewed by:
.
Rated: 4/ 5 (best)

Bảng giá áp dụng đến 31/12/2015

Tàu đáy kính Vĩnh Hy