Giá tàu đáy kính Vĩnh hy và giá các dịch vụ khác tại Ninh Chữ

Bảng giá áp dụng đến 31/12/2015